Tôi là người lữ khách
Mây chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây...

TRANG WEBSITE NÀY CÓ GÌ

Buổi sáng, tôi thường hay ngồi quán cà phê một mình ở các quán cà phê bên dốc chợ Đà Lạt, viết ra dòng tâm tư ở trang mạng xã hội. Nay tôi tạo trang riêng, bạn vào sẽ thấy rõ ngay những cảm hứng từ công việc hàng ngày của tôi tại đây. Đường đời vạn lối rẽ, có nhiều lúc tôi đã từng-trải sự lùng bùng trong quyết định hướng đi thế nào, đi đâu, về đâu... Kể từ đây về sau, tôi sẽ bớt ngại, bởi vì khi đó tôi sẽ quay lại blog này, có thể có nhiều thứ để tôi có thể để định tâm lại. Trang website này có lẽ được lập vì mục tiêu đó.
Tôi sẽ kể về chuyện ăn, chơi, nói tổ, nói về các món thực hành, các dự án đang làm,... Với ai đó, cảm thấy không thực tế, viển vông, thì xin coi đây như là một dạng thử nghiệm của trang Blog được xây dựng trên nền tảng htm.wiki, nền tảng website do tôi tự chế tạo vậy.